FileFlex Enterprise מאובטח ומגן על פרטיות המידע

FileFlex Enterprise מבית 010 מחשוב ענן בע”מ הוא מאוד מאובטח. התוכן שלך נשאר מאחורי Fire-Wall. דבר אינו מועבר או מועתק לצדדים שלישיים.

קבצים נשארים במקומות המקור שלהם מאחורי Fire-Wall הארגוני ושום דבר לא מועבר או מועתק לצד שלישי

FileFlex Enterprise הוא פתרון היברידי מאובטח ביותר, המסופק על-ידי חברת 010 גיבוי והגנה על מידע עם היתרונות של מגמת הבלוקצ’ין המתעוררת – אבטחת מידע והגנה על הפרטיות. מאחר ש- FileFlex מחובר למערכת האחסון הקיימת שלך, הקבצים נשארים במיקומי המקור שלהם על מערכת האחסון, מאחורי ה-Fire-Wall הארגוני. המשמעות היא שהמידע נשאר בשליטתך, או במקרה של לקוחות עסקיים, תחת המטריה והניהול של התשתיות שבבעלות החברה, מאחורי חומת האש של החברה ותחת שליטה של צוות ה- IT.

ניתן להכיל יותר בקלות את מדיניות אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות של הארגון מבלי לדאוג לפריצות, פגיעה בשירות, ניהול ומעקב אחרי גישה לנתונים כאשר המידע מאוחסן ומתוחזק על ידי החברה ולא על-ידי צדדים שלישיים.

למשתמשים יש גישה ישירה ומוצפנת ברמה גבוהה לקבצים

זוהי הצפנה ברמה גבוהה ובאותה רמה של הגנה המוצעת על ידי גופים פיננסיים, רפואיים, גופי ממשלה וחוק ואחרים כדי להגן ולאבטח עסקאות הנעשות על רשת האינטרנט.

FileFlex Enterprise מספק יומן מעקב פעילות

FileFlex Enterprise מתעד את כל הפעילויות – גם פעילויות הנעשות בתוך האפליקציה לצורכי בקרה ועמידה בדרישות החוק והרגולציות השונות. המעקב מאפשר לדעת אילו קבצים שותפו ומתי. לדעת מי משתף איזה קבצים ומתי. לדעת מי ניגש לקבצים משותפים ומתי ולדעת מי הוריד קבצים משותפים ומתי.

כל הגישה והשיתוף מבוססים על הרשאות

כל השיתוף מבוסס על מנגנון ההרשאות ורק לאנשי קשר מאושרים. זה לא קישור שיכול להיות מועבר או משותף באמצעות רשת חברתית. ניתן לבטל את השיתוף בכל עת על בסיס איש קשר או על בסיס שם קובץ. שיתוף יכול להיות מוגבל ל’תצוגה או שידור בלבד” וניתן למנוע הורדה של קבצים על בסיס שם קובץ או על-בסיס שם איש קשר, על-מנת למנוע גישה לא מורשית והורדה בלתי מורשית. מנגנון ההרשאות תומך בניהול באמצעות Microsoft Active Directory, LDAP או הרשאות התקן כדי לאפשר שיתוף מאובטח וגישה פנימה והחוצה מהחברה בתווך פרטי ומוצפן מבלי צורך בפתיחת חוקים חדשים ב-Fire-Wall.

מספק הגנה על הפרטיות, עמידה בתקנים ורגולציות ומאפשר שמירת נתונים בתוך אזור גאוגרפי

כיוון שהמוצר FileFlex Enterprise מאפשר גישה מרחוק ושיתוף של קבצים מתוך האחסון המקורי שלהם, הקבצים נשארים באתר הלקוח. זה עונה על הצורך לשמירה של מידע בתוך אזור גאוגרפי שבו מתנהלת החברה מבחינה משפטית ומסייע לעמוד בתקנות הפרטיות וברגולציות. כמו כן, זה פותר בעיות אבטחה של אחסון מידע בשרתים של צד שלישי. רוב הסטנדרטים של ההגנה על פרטיות הנתונים מונחים על ידי ממשלות וארגונים מקצועיים ונועדו לשמור שמידע סודי לא יגיע לתחום השיפוט של מדינה זרה, והם נועדו לטפל ישירות בבעיות הנגרמות משימוש בשירותי אחסון של צד שלישי. כאשר אתה מאחסן את הקבצים שלך אצל צדדים שלישיים, אתה מאחסן אותם על שרתים ואחסון שנמצאים בבעלות ובשליטה של מישהו אחר, וזה יכול ליצור בעיות פוטנציאליות של בעלות על המידע, סמכות שיפוטית, גישה סודית חוקית על ידי גורמי אכיפת החוק וגישה של צד שלישי לקבצים שלך.